Securitatea Contulului

Securitatea Contulului

Contul Electronic Radiologic conţine date personale securizate, care pot fi modificate de dumneavoastră.

Informațiile personale stocate de Contul Electronic Radiologic, respectă cadrul legal privind protecția și securitatea datelor cu caracter personal. Astfel, datele personale și cele medicale pot fi vizualizate doar de către dumneavoastră si de către medicul dentist care a completat trimiterea. Informațiile medicale complete pot fi vizualizate de un alt medic dentist ales de dumneavoastra doar dacă acesta are permisiunea dumnevoastră (codul PIN). Accesul în sistem se face pe baza de user (adresa de email) si parola. Fiecarui Client Cloud LUNA ii este atribuit un cod PIN ce poate fi schimbat ori de cate ori consideraţi necesar.

Securitatea datelor Contului Electronic Radiologic

Sistemul garantează siguranța și protecția datelor dumneavoastră. Confidențialitatea informaţiilor din contul dumneavoastră este respectată în întregime, și sunteți singura persoană împuternicită de a decide cui doriți să oferiți accesul la propriile radiografii, pe baza politicilor de acces. Orice cont deține un jurnal de accesări, astfel încât veți ști oricând cine și în ce scop v-a consultat radiografiile stocate.

Contul Electronic de Radiologie asigură:

 • Confidențialitatea datelor înscrise
  -Protejarea caracterului privat al datelor;
  -Impiedicarea accesului neautorizate;
  -Criptarea informației.
 • Integritatea datelor înscrise
  -Păstrarea nealterată a datelor;
  -Impiedicarea accesului în sistem pentru utilizatorii neautorizați;
  -Protecția datelor împotriva modificărilor sau distrugerii neautorizate.
 • Disponibilitatea datelor înscrise în acesta
  -Asigurarea accesului autorizat la date;
  -Funcționarea continuă a tuturor componentelor;
  -Autentificarea și autorizarea utilizatorilor pentru accesul la resursele sistemului în funcție de politicile de acces stabilite.