Termeni si conditii

        Acest document stabileşte termenii şi condiţiile în care se poate utiliza site-ul http:radiologie.gratis cat si a aplicatiei dedicate de Cloud http://cloud.radiologie.gratis  denumit în continuare generic "site". Te rugăm să citeşti această pagină cu atenţie. Dacă nu accepţi termenii şi condiţiile statuate în acest document, nu accesa şi nu folosi site-ul şi informaţiile oferite prin intermediul lui.

1. CENTRUL DE IMAGISTICĂ DIGITALĂ ŞI RADIODIAGNOSTIC DENTAR “LUNA” oferă acces la acest site şi te autorizează să vizualizezi informaţiile existente doar în scopuri medicale şi necomerciale. Nici un material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără acordul scris al CENTRUL DE IMAGISTICĂ DIGITALĂ ŞI RADIODIAGNOSTIC DENTAR “LUNA”. Utilizatorii care reproduc sau modifică materialele de pe acest site vor suporta consecinţele conform legilor României şi Tratatelor internaţionale cu privire la drepturile de autor. Orice eventual litigiu în legatură cu acest site este de competenţa instanţelor de drept comun din România.

2. Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, CENTRUL DE IMAGISTICĂ DIGITALĂ ŞI RADIODIAGNOSTIC DENTAR “LUNA”, afiliaţii săi, membrii reţelei sale, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultate din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nici o natură.

3. Utilizatorii nu vor accesa site-ul pentru a transmite şi/sau distruge materialul

- violând legile în vigoare;

- încălcând dreptul de autor, de marcă sau dreptul de proprietate intelectuală.

4. Nu sunt permise:

- ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor şi informaţiilor publicate, sau încercarea de a realiza oricare din acestea;

- încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site;

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală.

5. Ne rezervăm dreptul de a dezactiva opţiunea accesării imaginilor de imagistică medicală dacă se constată că se utilizează în mod abuziv. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că există un numar limitat de solicitări şi descărcări.

6. CONFIDENŢIALITATE:

6.1 Informaţiile pe care ni le furnizaţi cu scopul de a obţine anumite informaţii de la noi le vom stoca cu scopul de a vă raspunde solicitării făcute.

6.2 Nu vom vinde şi nu vom face publice datele dumneavoastra personale către terţi.

6.3 Nu împărtăşim cu nimeni informaţiile personale ale utilizatorilor, cu excepţia cazurilor când este necesară respectarea legii, dezvoltarea produselor sau protejarea drepturilor noastre.

CAMPANIA Gratis* s-a incheiat in data de 01.01.2017

Definitia produsului Gratis* si conditiile de acordare:

1. Produsul Gratis* face parte din categoriile Radiografiilor Dentare si Panoramice si este limitat la doua expuneri de pacient pe an.

2. Radiografia Gratis* este un produs strict DIGITAL si se elibereaza electronic in baza cartii de identitate in conturile aferente din platforma de Cloud(http://cloud.radiologie.gratis).

3. Radiologia Gratis* se poate obtine exclusiv pe baza unei Programari Online realizata de medicul dentist curant pe platforma de Cloud si este stabilit din ora in ora, la ora fixa, in fiecare ora de program in functie de disponibilitate. Pentru verificare poate fi consultat Programatorul Online de pe platforma de Cloud. Programatorul este disponibil doar in contul de Cloud al medicilor.

4. Nerespectarea datei si orei programarii determina plata integrala(de catre pacient) a serviciilor si produselor  solicitate sau reprogramarea acestora de catre medicul dentist curant la o alta data si ora la care pachetul Gratis* este disponibil sau incasarea investigatiei conform grilei de Preturi.

5. Toate produsele si serviciile solicitate suplimentar atat de catre medic cat si de pacient vor fi tarifate corespunzator Listei de Preturi afisata in Receptia Centrului.

6. Realizarea unei Programari Online necesita existenta unui cont de Cloud al medicului curant si determina realizarea unui cont pentru pacient. Radiografiile incarcate in platforma de Cloud nu vor fi sterse din istoricul radiologic al pacientului niciodata.

7. Medicii pot accesa din contul de Cloud istoricul radiologic al oricarui pacient din baza de date a Centrului cu acceptul acestuia. Acceptul se face in baza unui cod PIN de 4 cifre cunoscut doar de catre pacientul titular de cont.

8. Accesul in contul de Cloud se face in baza unei adrese de email si a unei parole cunoscute doar de catre titularul contului. Recomandam schimbarea constanta a tuturor parolelor(si a codului PIN) pentru  evitarea situatiilor neplacute.

9. Pentru a putea beneficia de produsele si serviciile noastre Pacientii au obligatia sa ne puna la dispozitie o adresa de email si o copie a Cartii de identitate.

10. Termenul de valabilitate al Campaniei Gratis* este pe o perioada nedeterminata insa ne rezervam dreptul de a inceta aceasta Campanie in orice moment.

CAMPANIA Gratis* s-a incheiat in data de 01.01.2017